EduRoam (Education Roaming) – роуминг достъп до мрежата в изследователски и образователни мрежи в Европа, Азия, Австралия и Канада, с оторизация при достъп до мрежата на мобилните потребители.

Технология: базира се на йерархична структура от автентикационни сървъри, работещи по протокола RADIUS. Това позволява достъпът до Интернет и други мрежови ресурси на територията на участващите институции както от локални, така и от гостуващи потребители. Приемащата институция осигурява включване в мрежата, съобразно своята политика и политиката на eduroam, a сървърите на институцията на гостуващия потребител осигуряват идентификацията му.